Toàn bộ trường học Vũ Hán mở cửa trở lại

Học sinh trong lớp học ở một trường trung học tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Các trường trung học ở Vũ Hán đã mở cửa trở lại vào ngày 10.7 sau khi bị đóng cửa do COVID-19 bùng phát. Ảnh: AFP.
Học sinh trong lớp học ở một trường trung học tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Các trường trung học ở Vũ Hán đã mở cửa trở lại vào ngày 10.7 sau khi bị đóng cửa do COVID-19 bùng phát. Ảnh: AFP.
Học sinh trong lớp học ở một trường trung học tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Các trường trung học ở Vũ Hán đã mở cửa trở lại vào ngày 10.7 sau khi bị đóng cửa do COVID-19 bùng phát. Ảnh: AFP.
Lên top