Toàn bộ nữ sinh Nigeria bị bắt cóc được trả tự do

Các nữ sinh bị bắt cóc ở bang Zamfara, Nigeria, đã được trả tự do hôm 2.3 và đang được an toàn tại trụ sở chính quyền. Ảnh: AFP
Các nữ sinh bị bắt cóc ở bang Zamfara, Nigeria, đã được trả tự do hôm 2.3 và đang được an toàn tại trụ sở chính quyền. Ảnh: AFP
Các nữ sinh bị bắt cóc ở bang Zamfara, Nigeria, đã được trả tự do hôm 2.3 và đang được an toàn tại trụ sở chính quyền. Ảnh: AFP
Lên top