Toàn bộ người dân Nhật Bản sẽ được tiêm vaccine COVID-19 miễn phí

Nhật Bản sẽ tiêm chủng miễn phí vaccine COVID-19 cho toàn bộ người dân. Ảnh: AFP
Nhật Bản sẽ tiêm chủng miễn phí vaccine COVID-19 cho toàn bộ người dân. Ảnh: AFP
Nhật Bản sẽ tiêm chủng miễn phí vaccine COVID-19 cho toàn bộ người dân. Ảnh: AFP
Lên top