Toà phán quyết với phe Cộng hòa trước cuộc đua Thượng viện ở Georgia

Tòa bác đơn kiện bầu cử của phe Đảng Cộng hòa ở Georgia. Ảnh: AFP
Tòa bác đơn kiện bầu cử của phe Đảng Cộng hòa ở Georgia. Ảnh: AFP
Tòa bác đơn kiện bầu cử của phe Đảng Cộng hòa ở Georgia. Ảnh: AFP
Lên top