Tòa nhà phủ gương rộng lớn nhất thế giới đặt ngay giữa sa mạc

Nhà hát phủ gương rộng lớn nhất thế giới đặt ngay giữa sa mạc ở Arab Saudi. Ảnh: AFP
Nhà hát phủ gương rộng lớn nhất thế giới đặt ngay giữa sa mạc ở Arab Saudi. Ảnh: AFP
Nhà hát phủ gương rộng lớn nhất thế giới đặt ngay giữa sa mạc ở Arab Saudi. Ảnh: AFP
Lên top