Tòa nhà chọc trời Trung Quốc chìm trong lửa

Nhà chọc trời Trung Quốc bốc cháy ngùn ngụt. Ảnh chụp màn hình
Nhà chọc trời Trung Quốc bốc cháy ngùn ngụt. Ảnh chụp màn hình
Nhà chọc trời Trung Quốc bốc cháy ngùn ngụt. Ảnh chụp màn hình
Lên top