Tòa nhà 25 tầng ở Trung Quốc cháy lớn trong đêm

Chung cư 25 tầng cháy lớn đêm 2.12. Ảnh: Shanghai.ist.
Chung cư 25 tầng cháy lớn đêm 2.12. Ảnh: Shanghai.ist.
Chung cư 25 tầng cháy lớn đêm 2.12. Ảnh: Shanghai.ist.
Lên top