Tòa Malaysia tuyên đủ bằng chứng, Đoàn Thị Hương bước vào phiên biện hộ

Đoàn Thị Hương (phải) và bị cáo người Indonesia. Ảnh: AFP.
Đoàn Thị Hương (phải) và bị cáo người Indonesia. Ảnh: AFP.
Đoàn Thị Hương (phải) và bị cáo người Indonesia. Ảnh: AFP.
Lên top