Tòa án Tối cao liệu có giúp ông Donald Trump đảo ngược kết quả?

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Lên top