Tòa án phán quyết lệnh cấm hôn nhân đồng giới của Nhật Bản là vi hiến

Những người ủng hộ hôn nhân đồng giới cầm cờ cầu vồng. Ảnh: AFP
Những người ủng hộ hôn nhân đồng giới cầm cờ cầu vồng. Ảnh: AFP
Những người ủng hộ hôn nhân đồng giới cầm cờ cầu vồng. Ảnh: AFP
Lên top