Tòa án Pennsylvania lệnh ngừng chứng nhận kết quả bầu cử Mỹ

Nhân viên bầu cử tại một địa điểm ở  Pennsylvania. Ảnh: AFP.
Nhân viên bầu cử tại một địa điểm ở Pennsylvania. Ảnh: AFP.
Nhân viên bầu cử tại một địa điểm ở Pennsylvania. Ảnh: AFP.
Lên top