Tòa án Mỹ lệnh chính quyền ông Trump mở lại chương trình nhập cư thời Obama

Các nhà hoạt động vì quyền nhập cư tham gia một cuộc biểu tình trước Tòa án Tối cao Mỹ ở Washington, DC, vào tháng 12.2019. Tòa án vừa ra lệnh chính quyền Tổng thống Donald Trump nhận đơn mới theo chương trình DACA. Ảnh: AFP.
Các nhà hoạt động vì quyền nhập cư tham gia một cuộc biểu tình trước Tòa án Tối cao Mỹ ở Washington, DC, vào tháng 12.2019. Tòa án vừa ra lệnh chính quyền Tổng thống Donald Trump nhận đơn mới theo chương trình DACA. Ảnh: AFP.
Các nhà hoạt động vì quyền nhập cư tham gia một cuộc biểu tình trước Tòa án Tối cao Mỹ ở Washington, DC, vào tháng 12.2019. Tòa án vừa ra lệnh chính quyền Tổng thống Donald Trump nhận đơn mới theo chương trình DACA. Ảnh: AFP.
Lên top