Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tòa án Mỹ bác khiếu nại của ông Trump về nhập cảnh