Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tòa án lần đầu buộc chính phủ Hàn Quốc bồi thường cho nạn nhân vụ chìm phà Sewol

Các nạn nhân vụ chìm phà năm 2014 ở Hàn Quốc được bồi thường. Ảnh: Reuters.
Các nạn nhân vụ chìm phà năm 2014 ở Hàn Quốc được bồi thường. Ảnh: Reuters.