Tòa án lần đầu buộc chính phủ Hàn Quốc bồi thường cho nạn nhân vụ chìm phà Sewol

Các nạn nhân vụ chìm phà năm 2014 ở Hàn Quốc được bồi thường. Ảnh: Reuters.
Các nạn nhân vụ chìm phà năm 2014 ở Hàn Quốc được bồi thường. Ảnh: Reuters.
Các nạn nhân vụ chìm phà năm 2014 ở Hàn Quốc được bồi thường. Ảnh: Reuters.