Tòa án bác đơn kiện đòi ngừng bầu cử Thượng viện ở Georgia

Trong cuộc bầu cử Thượng viện ở Georgia, tòa án sơ thẩm liên bang đã bác đơn kiện mới nhất yêu cầu ngừng cuộc bầu cử. Ảnh: AFP.
Trong cuộc bầu cử Thượng viện ở Georgia, tòa án sơ thẩm liên bang đã bác đơn kiện mới nhất yêu cầu ngừng cuộc bầu cử. Ảnh: AFP.
Trong cuộc bầu cử Thượng viện ở Georgia, tòa án sơ thẩm liên bang đã bác đơn kiện mới nhất yêu cầu ngừng cuộc bầu cử. Ảnh: AFP.
Lên top