Tờ tiền giả và cuộc gọi 911 dẫn tới cái chết rúng động của George Floyd

Mahmoud Abumayyaleh (phải) chủ cửa hàng Cup Foods và George Floyd. Ảnh: Tina Sampay/Gia đình của George Floyd.
Mahmoud Abumayyaleh (phải) chủ cửa hàng Cup Foods và George Floyd. Ảnh: Tina Sampay/Gia đình của George Floyd.
Mahmoud Abumayyaleh (phải) chủ cửa hàng Cup Foods và George Floyd. Ảnh: Tina Sampay/Gia đình của George Floyd.
Lên top