Tổ tiên của người hiện đại là ở Đông Nam Á?

Răng cổ xưa.
Răng cổ xưa.
Răng cổ xưa.
Lên top