Tổ chức 800 chuyến bay đưa 200.000 công dân Việt Nam về nước an toàn

800 chuyến bay đã chở gần 200.000 công dân Việt Nam đã được đưa về nước an toàn. Ảnh: GT
800 chuyến bay đã chở gần 200.000 công dân Việt Nam đã được đưa về nước an toàn. Ảnh: GT
800 chuyến bay đã chở gần 200.000 công dân Việt Nam đã được đưa về nước an toàn. Ảnh: GT
Lên top