Tổ chức 2 bữa tiệc lớn bất chấp COVID-19, người đàn ông Mỹ bóc lịch 1 năm

Shawn Myers bị kết án 1 năm tù vì tổ chức tiệc vi phạm lệnh hạn chế COVID-19 ở tiểu bang Maryland. Ảnh: Charles County Sheriff's Office
Shawn Myers bị kết án 1 năm tù vì tổ chức tiệc vi phạm lệnh hạn chế COVID-19 ở tiểu bang Maryland. Ảnh: Charles County Sheriff's Office
Shawn Myers bị kết án 1 năm tù vì tổ chức tiệc vi phạm lệnh hạn chế COVID-19 ở tiểu bang Maryland. Ảnh: Charles County Sheriff's Office
Lên top