Tính ứng dụng to lớn từ nghiên cứu đoạt giải Nobel Kinh tế 2020

Ảnh do Đại học Stanford cung cấp về 2 giáo sư đoạt giải Nobel Kinh tế 2020 Robert Wilson (trái) và Paul Milgrom. Ảnh: AP.
Ảnh do Đại học Stanford cung cấp về 2 giáo sư đoạt giải Nobel Kinh tế 2020 Robert Wilson (trái) và Paul Milgrom. Ảnh: AP.
Ảnh do Đại học Stanford cung cấp về 2 giáo sư đoạt giải Nobel Kinh tế 2020 Robert Wilson (trái) và Paul Milgrom. Ảnh: AP.
Lên top