Tính toán mới về tốc độ di chuyển của khủng long bạo chúa

Hình ảnh minh họa một con khủng long bạo chúa T-rex. Ảnh: AFP
Hình ảnh minh họa một con khủng long bạo chúa T-rex. Ảnh: AFP
Hình ảnh minh họa một con khủng long bạo chúa T-rex. Ảnh: AFP
Lên top