Tình tiết đáng ngờ mới trong vụ đầu độc cha con điệp viên Skripal

Tài khoản trên VK.com cho thấy Yulia Skripal đăng nhập lần cuối vào 8:35 ngày 7.3.
Tài khoản trên VK.com cho thấy Yulia Skripal đăng nhập lần cuối vào 8:35 ngày 7.3.
Tài khoản trên VK.com cho thấy Yulia Skripal đăng nhập lần cuối vào 8:35 ngày 7.3.
Lên top