Tình nguyện viên thử nghiệm vaccine COVID-19 tử vong

Thử nghiệm vaccine COVID-19 của Oxford/AstraZeneca ở Brazil. Ảnh: Reuters
Thử nghiệm vaccine COVID-19 của Oxford/AstraZeneca ở Brazil. Ảnh: Reuters
Thử nghiệm vaccine COVID-19 của Oxford/AstraZeneca ở Brazil. Ảnh: Reuters
Lên top