Tình nguyện viên có liên hệ với thủ lĩnh đối lập Nga bị tấn công

Camera ghi lại vụ tấn công vào văn phòng của thủ lĩnh đối lập Nga Alexei Navalny hôm 8.9. Ảnh: Coalition Novosibirsk 2020
Camera ghi lại vụ tấn công vào văn phòng của thủ lĩnh đối lập Nga Alexei Navalny hôm 8.9. Ảnh: Coalition Novosibirsk 2020
Camera ghi lại vụ tấn công vào văn phòng của thủ lĩnh đối lập Nga Alexei Navalny hôm 8.9. Ảnh: Coalition Novosibirsk 2020
Lên top