Tỉnh miền bắc Trung Quốc bước vào chế độ thời chiến chống COVID-19

Người dân Trung Quốc xếp hàng chờ tiêm vaccine COVID-19 trong nỗ lực của quốc gia, chạy đua tiêm chủng cho hàng triệu người trước kỳ Xuân Vận. Ảnh: AFP
Người dân Trung Quốc xếp hàng chờ tiêm vaccine COVID-19 trong nỗ lực của quốc gia, chạy đua tiêm chủng cho hàng triệu người trước kỳ Xuân Vận. Ảnh: AFP
Người dân Trung Quốc xếp hàng chờ tiêm vaccine COVID-19 trong nỗ lực của quốc gia, chạy đua tiêm chủng cho hàng triệu người trước kỳ Xuân Vận. Ảnh: AFP
Lên top