Tình hình vùng dịch COVID-19 lớn nhất Trung Quốc hiện nay

Tỉnh Hắc Long Giang trở thành tiền tuyến mới trong cuộc chiến chống COVID-19 ở Trung Quốc. Ảnh: AFP.
Tỉnh Hắc Long Giang trở thành tiền tuyến mới trong cuộc chiến chống COVID-19 ở Trung Quốc. Ảnh: AFP.
Tỉnh Hắc Long Giang trở thành tiền tuyến mới trong cuộc chiến chống COVID-19 ở Trung Quốc. Ảnh: AFP.
Lên top