Tình hình Venezuela sau đợt mất điện trên diện rộng mới

Venezuela trải qua đợt mất điện trên diện rộng mới. Ảnh: AP.
Venezuela trải qua đợt mất điện trên diện rộng mới. Ảnh: AP.
Venezuela trải qua đợt mất điện trên diện rộng mới. Ảnh: AP.
Lên top