Tình hình trực thăng sao Hỏa của NASA khi chuyến bay lịch sử liên tục hoãn

Trực thăng sao Hỏa Ingenuity của NASA. Ảnh: NASA.
Trực thăng sao Hỏa Ingenuity của NASA. Ảnh: NASA.
Trực thăng sao Hỏa Ingenuity của NASA. Ảnh: NASA.
Lên top