Tình hình tàu ngầm Hải quân Mỹ sau khi gặp nạn ở Biển Đông

Tàu ngầm tấn công nhanh lớp Seawolf USS Connecticut rời căn cứ hải quân ở Bremerton, Washington năm 2017. Ảnh: AFP
Tàu ngầm tấn công nhanh lớp Seawolf USS Connecticut rời căn cứ hải quân ở Bremerton, Washington năm 2017. Ảnh: AFP
Tàu ngầm tấn công nhanh lớp Seawolf USS Connecticut rời căn cứ hải quân ở Bremerton, Washington năm 2017. Ảnh: AFP
Lên top