Tình hình người Việt Nam ở Texas trong đợt bão tuyết và lạnh kỷ lục

Phần lớn người gốc Việt sinh sống và làm việc tại bang Texas, Mỹ, đều bị ảnh hưởng bởi đợt bão tuyết và lạnh kỷ lục. Ảnh: AFP.
Phần lớn người gốc Việt sinh sống và làm việc tại bang Texas, Mỹ, đều bị ảnh hưởng bởi đợt bão tuyết và lạnh kỷ lục. Ảnh: AFP.
Phần lớn người gốc Việt sinh sống và làm việc tại bang Texas, Mỹ, đều bị ảnh hưởng bởi đợt bão tuyết và lạnh kỷ lục. Ảnh: AFP.
Lên top