Tình hình nghiêm trọng, Bắc Kinh nâng cấp độ ứng phó COVID-19

Làn sóng dịch mới bùng phát ở Bắc Kinh từ chợ thực phẩm Tân Phát Địa. Trong ảnh là người dân Bắc Kinh đeo khẩu trang khi di chuyển trong giờ cao điểm ở Bắc Kinh. Ảnh: AFP.
Làn sóng dịch mới bùng phát ở Bắc Kinh từ chợ thực phẩm Tân Phát Địa. Trong ảnh là người dân Bắc Kinh đeo khẩu trang khi di chuyển trong giờ cao điểm ở Bắc Kinh. Ảnh: AFP.
Làn sóng dịch mới bùng phát ở Bắc Kinh từ chợ thực phẩm Tân Phát Địa. Trong ảnh là người dân Bắc Kinh đeo khẩu trang khi di chuyển trong giờ cao điểm ở Bắc Kinh. Ảnh: AFP.
Lên top