Tình hình lũ lụt Trung Quốc nghiêm trọng, diễn biến tồi tệ nhất chưa tới

Lũ lụt ở Trung Quốc dự báo nghiêm trọng trong những ngày tới. Nguồn: Al Jazeera.
Lũ lụt ở Trung Quốc dự báo nghiêm trọng trong những ngày tới. Nguồn: Al Jazeera.
Lũ lụt ở Trung Quốc dự báo nghiêm trọng trong những ngày tới. Nguồn: Al Jazeera.
Lên top