Tình hình ISS sau khi cánh tay robot va phải rác vũ trụ

Mảnh rác vũ trụ khiến cánh tay robot trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) bị đâm thủng. Ảnh: NASA/CSA
Mảnh rác vũ trụ khiến cánh tay robot trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) bị đâm thủng. Ảnh: NASA/CSA
Mảnh rác vũ trụ khiến cánh tay robot trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) bị đâm thủng. Ảnh: NASA/CSA
Lên top