Tình hình cậu út nhà Tổng thống Donald Trump sau khi cha mẹ mắc COVID-19

Barron Trump - con trai Tổng thống Donald Trump - cùng tổng thống và Đệ nhất phu nhân Melania Trump tại Nhà Trắng hôm 16.8. Ảnh: Getty.
Barron Trump - con trai Tổng thống Donald Trump - cùng tổng thống và Đệ nhất phu nhân Melania Trump tại Nhà Trắng hôm 16.8. Ảnh: Getty.
Barron Trump - con trai Tổng thống Donald Trump - cùng tổng thống và Đệ nhất phu nhân Melania Trump tại Nhà Trắng hôm 16.8. Ảnh: Getty.
Lên top