Tình hình Biển Đông làm nóng Hội nghị Cấp cao Đông Á lần thứ 14

Hội nghị Cấp cao Đông Á lần thứ 14 dành nhiều thời gian thảo luận về Biển Đông. Ảnh: Asean2019.go.th.
Hội nghị Cấp cao Đông Á lần thứ 14 dành nhiều thời gian thảo luận về Biển Đông. Ảnh: Asean2019.go.th.
Hội nghị Cấp cao Đông Á lần thứ 14 dành nhiều thời gian thảo luận về Biển Đông. Ảnh: Asean2019.go.th.
Lên top