Tình cờ tìm thấy tàu "Titanic" mất tích của Thụy Điển sau 100 năm

Tàu DS Malmberget mất tích trong một cơn bão năm 1913. Ảnh: Cơ quan Địa chính và Bản đồ Na Uy
Tàu DS Malmberget mất tích trong một cơn bão năm 1913. Ảnh: Cơ quan Địa chính và Bản đồ Na Uy
Tàu DS Malmberget mất tích trong một cơn bão năm 1913. Ảnh: Cơ quan Địa chính và Bản đồ Na Uy
Lên top