Tình cờ phát hiện siêu tân tinh, bất ngờ khám phá thêm hiện tượng kỳ thú

Siêu tân tinh do nhà thiên văn nghiệp dư Nhật Bản tình cờ phát hiện, sau đó đã rực sáng gấp 50 lần. Ảnh: Đài quan sát thiên văn quốc gia Nhật Bản
Siêu tân tinh do nhà thiên văn nghiệp dư Nhật Bản tình cờ phát hiện, sau đó đã rực sáng gấp 50 lần. Ảnh: Đài quan sát thiên văn quốc gia Nhật Bản
Siêu tân tinh do nhà thiên văn nghiệp dư Nhật Bản tình cờ phát hiện, sau đó đã rực sáng gấp 50 lần. Ảnh: Đài quan sát thiên văn quốc gia Nhật Bản
Lên top