Tình cờ phát hiện sao lùn nâu "cực kỳ hiếm" rất gần Trái đất

Mô phỏng sao lùn nâu trong vũ trụ. Ảnh: IPAC/Caltech
Mô phỏng sao lùn nâu trong vũ trụ. Ảnh: IPAC/Caltech
Mô phỏng sao lùn nâu trong vũ trụ. Ảnh: IPAC/Caltech
Lên top