Tình cờ phát hiện hố đen siêu khối lượng đang hấp hối

Hình ảnh tổng hợp phổ tần vô tuyến của thiên hà Arp 187 do kính thiên văn VLA và ALMA thu được. Ảnh: ALMA
Hình ảnh tổng hợp phổ tần vô tuyến của thiên hà Arp 187 do kính thiên văn VLA và ALMA thu được. Ảnh: ALMA
Hình ảnh tổng hợp phổ tần vô tuyến của thiên hà Arp 187 do kính thiên văn VLA và ALMA thu được. Ảnh: ALMA
Lên top