Tỉnh Cát Lâm giáp Triều Tiên hướng dẫn người dân tránh chiến tranh hạt nhân

Hình minh họa trên tờ Cát Lâm nhật báo cách phòng tránh trong một cuộc chiến tranh hạt nhân.
Hình minh họa trên tờ Cát Lâm nhật báo cách phòng tránh trong một cuộc chiến tranh hạt nhân.