Tình báo Mỹ: Iran âm mưu tấn công căn cứ quân sự ở thủ đô Washington

Cổng trước của căn cứ lục quân Fort McNair ở Washington, D.C. Ảnh: AFP.
Cổng trước của căn cứ lục quân Fort McNair ở Washington, D.C. Ảnh: AFP.
Cổng trước của căn cứ lục quân Fort McNair ở Washington, D.C. Ảnh: AFP.
Lên top