Tình báo Mỹ báo cáo hơn 140 lần gặp UFO

Mỹ công bố báo cáo về UFO (vật thể bay không xác định). Ảnh: AFP
Mỹ công bố báo cáo về UFO (vật thể bay không xác định). Ảnh: AFP
Mỹ công bố báo cáo về UFO (vật thể bay không xác định). Ảnh: AFP
Lên top