Tin xấu cho người đội mũ sừng bò gây bạo loạn Capitol

Jacob Chansley, người đội mũ sừng bò trong vụ bạo loạn Điện Capitol ngày 6.1 đang đối mặt với các cáo buộc trọng tội liên bang liên quan tới vụ bạo loạn. Ảnh: Văn phòng cảnh sát trưởng Alexandria-AFP/Getty.
Jacob Chansley, người đội mũ sừng bò trong vụ bạo loạn Điện Capitol ngày 6.1 đang đối mặt với các cáo buộc trọng tội liên bang liên quan tới vụ bạo loạn. Ảnh: Văn phòng cảnh sát trưởng Alexandria-AFP/Getty.
Jacob Chansley, người đội mũ sừng bò trong vụ bạo loạn Điện Capitol ngày 6.1 đang đối mặt với các cáo buộc trọng tội liên bang liên quan tới vụ bạo loạn. Ảnh: Văn phòng cảnh sát trưởng Alexandria-AFP/Getty.
Lên top