Tin xấu cho mục tiêu đưa con người trở lại Mặt trăng của NASA

Một trong hai phi hành gia của tàu Apollo 11 đặt những bước chân đầu tiên lên Mặt trăng vào ngày 20.7.1969. Ảnh: NASA
Một trong hai phi hành gia của tàu Apollo 11 đặt những bước chân đầu tiên lên Mặt trăng vào ngày 20.7.1969. Ảnh: NASA
Một trong hai phi hành gia của tàu Apollo 11 đặt những bước chân đầu tiên lên Mặt trăng vào ngày 20.7.1969. Ảnh: NASA
Lên top