Tin vũ trụ nóng nhất tuần: Phát hiện cấu trúc đá có 1 không 2 ở sao Hỏa

NASA đang tìm cách mang các mẫu đá trên sao Hỏa về Trái đất. Ảnh: NASA
NASA đang tìm cách mang các mẫu đá trên sao Hỏa về Trái đất. Ảnh: NASA
NASA đang tìm cách mang các mẫu đá trên sao Hỏa về Trái đất. Ảnh: NASA
Lên top