Tin vũ trụ nóng nhất tuần: NASA giải đáp bí ẩn lớn trên sao Hỏa

Hình ảnh tàu quỹ đạo do thám sao Hỏa (MRO) của NASA chụp năm 2011 cho thấy một lỗ trên sườn núi lửa Pavonis Mons. Ảnh: NASA
Hình ảnh tàu quỹ đạo do thám sao Hỏa (MRO) của NASA chụp năm 2011 cho thấy một lỗ trên sườn núi lửa Pavonis Mons. Ảnh: NASA
Hình ảnh tàu quỹ đạo do thám sao Hỏa (MRO) của NASA chụp năm 2011 cho thấy một lỗ trên sườn núi lửa Pavonis Mons. Ảnh: NASA
Lên top