Tin vào cách ứng phó COVID-19 của Việt Nam

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại một địa điểm ở Hà Nội. Nguồn: AFP
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại một địa điểm ở Hà Nội. Nguồn: AFP
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại một địa điểm ở Hà Nội. Nguồn: AFP
Lên top