Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chủ tịch Google Eric Schmidt:

Tin tặc Trung Quốc tinh vi nhất thế giới