Tin tặc Triều Tiên bị tố đánh cắp kế hoạch tác chiến Mỹ - Hàn Quốc

Nghị sĩ Hàn Quốc cáo buộc tin tặc Triều Tiên tấn công mạng, đánh cắp các tài liệu quân sự mật của Mỹ - Hàn. Ảnh: Reuters
Nghị sĩ Hàn Quốc cáo buộc tin tặc Triều Tiên tấn công mạng, đánh cắp các tài liệu quân sự mật của Mỹ - Hàn. Ảnh: Reuters