Tin tặc táo tợn chiếm website chính phủ Mỹ, để lại thông điệp ủng hộ Iran

Tin tặc tự xưng là từ Iran tấn công website chính phủ Mỹ cùng website của một ngân hàng ở Châu Phi. Ảnh: CBS.
Tin tặc tự xưng là từ Iran tấn công website chính phủ Mỹ cùng website của một ngân hàng ở Châu Phi. Ảnh: CBS.
Tin tặc tự xưng là từ Iran tấn công website chính phủ Mỹ cùng website của một ngân hàng ở Châu Phi. Ảnh: CBS.
Lên top